Article

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT