Artificial

write enable notch

yazılabilir çentiği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT