Ascender

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT