Ascending Order

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT