ASCII

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

ASCII

American Standard Code for Information Interchange; Enformasyon değiş tokuşu için geliştirilmiş olan A.B.D. standart kodu. Her karakterin bilgisayarda ikili kod Read more

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT