ASCII

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

ASCII

American Standard Code for Information Interchange; Enformasyon değiş tokuşu için geliştirilmiş olan A.B.D. standart kodu. Her karakterin bilgisayarda ikili kod Read more

workstation

iş istasyonu

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT