ASCII Receiving

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT