ASCII Receiving

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT