Assembler

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

Assembler

Assembly dili (makine dili) ile yazılmış sembolik kaynak kodlarını bilgisayar talimatlarına sembolik işlem kodlarını ikili işlem kodları ile değiştirerek ve Read more

LEAVE A COMMENT