Assembler

Assembler

Assembly dili (makine dili) ile yazılmış sembolik kaynak kodlarını bilgisayar talimatlarına sembolik işlem kodlarını ikili işlem kodları ile değiştirerek ve Read more

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write

yazma

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT