Assignment (n)

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT