Assignment (n)

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT