Assignment Statement

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT