Assistance

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT