Assistance

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT