Assocation

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT