Assurance

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT