Asterisk

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

LEAVE A COMMENT