Asymmetric

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT