Asynchronous

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT