ATM

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

ATM

Asynchronous transfer mode; Bir iletişim standardı olup veri alma ve gönderme işlemlerine farklı süreler ayırır.

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT