ATM

ATM

Asynchronous transfer mode; Bir iletişim standardı olup veri alma ve gönderme işlemlerine farklı süreler ayırır.

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT