Attach (Hardware)

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT