Attach (Software)

wrap-around

başa sarmalı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT