Attachment

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT