Attended Operation

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT