Attended Operation

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write current

yazma akımı

write

yazma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT