Attendee Availability

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT