Attendee Availability

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT