attention

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT