Attenuation

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

Attenuation

Sönümlenme

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT