Attribute Object

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT