Audio Cd

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT