Audio Delay

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT