Audio Driver

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT