Audio Transform Filter

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT