Audio Transform Filter

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT