Audio Tuning Wizard

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT