Audit

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT