Auditing

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT