AUP (acceptable usage policies)

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wrap-around

başa sarmalı

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT