Authenticate

write register

yazma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT