Authentication Header

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write access

yazma erişimi, yazmak için

wrap-around

başa sarmalı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT