Authorization

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT