Authorize

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write enable notch

yazılabilir çentiği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT