Authorize

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT