Authorized

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT