Authorized User

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

write current

yazma akımı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT