Auto-adjust

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

auto adjust

otomatik ayar

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT