Auto-adjust

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

auto adjust

otomatik ayar

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT