Auto-answer

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

auto answer

özdevimli yanıt

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT