Auto-answer

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

auto answer

özdevimli yanıt

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT