Auto-attach

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT