Auto-call

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

auto call

özdevimli çağırma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT