Auto-call

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

auto call

özdevimli çağırma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT