Auto-configure

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT