Auto Dim

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

auto-dim

özdevimli görüntü karartma

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT