Auto Dim

auto-dim

özdevimli görüntü karartma

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wrap-around

başa sarmalı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT