Auto Dim

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

auto-dim

özdevimli görüntü karartma

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT