Auto disconnect

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT