Auto disconnect

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wrap-around

başa sarmalı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT