Auto exposure

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT