Auto Feed

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write head

yazma kafası

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

auto-feed

özdevimli besleme

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT