Auto Feed

wrap-around

başa sarmalı

auto-feed

özdevimli besleme

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT