Auto fit İnto Title Bar Area

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT