Auto fit İnto Title Bar Area

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT