Auto fit İnto Title Bar Area

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT