Auto hide

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write

yazma

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT