Auto mark Index Entries

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT